Yeşil Enerji ile Doğa Dostu Tasarımlar

Daha güzel günlere ilham olmak için tasarımlarımızı yenilenebilir enerji ile üretiyoruz. Hem çevreyi gözeten hem de toplumsal değeri ve refahı önceleyen çalışma modelimizle sürdürülebilir bir moda anlayışı ile hareket ediyoruz.

Moda dünyasının iklim değişikliğine ve çevreye olumsuz etkilerini azaltmanın yolunun, üreticilerin doğaya zarar veren kimyasallar kullanmayan sürdürülebilir bir moda anlayışını benimsemesinden geçtiği inancıyla, üretim süreçlerimizde sürdürülebilirliği temel alıyoruz.

ÇEVRE DOSTU MODA

ÇEVRE DOSTU MODA

ÇEVRE DOSTU MODA

ÇEVRE DOSTU MODA

Adil ve etik bir yaklaşım

Daha az su tüketerek ve doğal materyaller kullanarak doğaya verdiğimiz zararı azaltmak mümkün. Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla değerlendirerek hedefe yönelik iyileştirmelere gidiyoruz.

Sipariş üzerine ve talep doğrultusunda üretim yapıyor, ürünün yaşam döngüsündeki tüm
süreçlerin yeşil ve temiz olmasına özen gösteriyor, yüksek kaliteli ve zamansız tasarımlara imza atıyor, üretim-tedarik süreçlerimizi adil ve etik bir yaklaşımla yürütüyoruz.

Bizimle ortak düşünen küresel markalarla birlikte çalışarak modanın geleceğini yeniden şekillendirebileceğimize inanıyoruz.

Sosyal uygunluk ve çevre politikası

Sürdürülebilir bir dünya için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz.

Kurumsal olarak sürdürülebilir üretimi prensip edinmiş olan şirketimizin üretim tesisleri, sosyal uyum ve uygunluk (Code of Conduct), sağlık-güvenlik ve etik kodlar açısından ulusal organizasyonlar tarafından denetlenip belgelendirilir.

Yeşil enerji kullanımı

Adil Yaşam Ücreti ve İşyerinde Diyalog Projesi gibi çalışan refahı ve memnuniyetini gözeten çalışmalar yürütülür. Organik ve geri dönüştürülmüş hammadde kullanılarak gerçekleştirilen üretim süreçlerinin tümü sertifikalandırılmıştır.

Yeşil enerji kullanımı hedefi doğrultusunda 2020 yılında hayata geçirilen çevre dostu projemiz kapsamında Fatsa üretim biriminde Güneş Enerjisi Santrali kurulmuştur.

İstanbul ve Ordu üretim birimleri içinse Borusan Enerji-EnBW’den yenilenebilir enerji satın alımı gerçekleştirilmiştir.